Extreme regenbuien en lange periodes van droogte veroorzaken overlast en schade. Daarom willen we tuinen klimaatbestendig maken. Door het nemen van maatregelen kunnen we regenwater, dat nu afgevoerd wordt naar het riool, beter benutten. Zo zijn er mogelijkheden om het regenwater op te vangen en te gebruiken voor de tuin. Er zijn al veel gemeenten die het afkoppelen van regenwater stimuleren met klimaatsubsidies. In onderstaande foto zie je 12 nummers. Dit zijn onze 12 tips voor het klimaatbestendig maken van jouw tuin. Klik onder de foto op het betreffende nummer en bekijk de animatie.

Geeft jouw gemeente ook al klimaatsubsidies voor het afkoppelen van regenwater voor jouw tuin? Wij lezen het graag #klimaattuin

Infiltreren van waterplassen in de tuin

Infiltratie langs het terras met infiltratiebuffer

Infiltratie van regenwater direct onder het terras

Infiltratie in een brede opvanggoot langs aanbouw of veranda

Infiltratie dmv halfverharding

Infiltratie op de zuidzijde van de woning

Infiltratie langs bomen

Infiltratie langs beukenhagen

Infiltratie in een WADI

Infiltratie langs het terras met infiltratiebuffer

Extra water voor verhoogde plantenbakken

Infiltratievoorziening met ontlastpunt