Toepassingen

01 Infiltreren van waterplassen in de tuin

02 Infiltratie langs het terras met infiltratiebuffer

03 Infiltratie van regenwater direct onder het terras

04 Infiltratie in een brede opvanggoot langs aanbouw of veranda

05 Infiltratie dmv halfverharding

06 Infiltratie op de zuidzijde van de woning

07 Infiltratie langs bomen

08 Infiltratie langs beukenhagen

09 Infiltratie in een WADI

10 Infiltratie langs het terras met infiltratiebuffer

11 Extra water voor verhoogde plantenbakken

12 Infiltratievoorziening met ontlastpunt

ACO EasyGarden RainBloxx in combinatie met de SlimLine in de uitzending van de Grote Tuinverbouwing.

ACO EasyGarden RainBloxx in combinatie met de SlimLine in de uitzending van de Grote Tuinverbouwing.

ACO EasyGarden RainBloxx in combinatie met de SlimLine in de uitzending van de Grote Tuinverbouwing.

EasyGarden Rainbloxx in Robs Grote Tuinverbouwing

Diverse producten bij Rob's Grote Tuinverbouwing

Sleufgoot Slotline

EasyGarden productoverzicht in diverse toepassingen.

Collect, Clean, Hold and Release image film

EasyGarden productoverzicht door Rob Verlinden

Euroline roostergoot

Afvoerput Bluestone

Infiltratieput

InfiltrationLine