ACO Easygarden

RainBloxx
Infiltratie van regenwater in uw tuin was nooit zo gemakkelijk

Een hoge grondwaterstand, ingewikkeld omrekenen van oppervlak naar aantal of kuubs kratten, afvoeren van grond of slechts weinig beschikbare ruimte voor infiltratie omdat het terras zo groot geworden is: zo maar een paar redenen waarom je niet enthousiast zou worden over infiltratie. Terwijl gemeentes en waterschappen nu om aandacht schreeuwen en nadenken over tegeltax en andere maatregelen waar de consument niet op zit te wachten.
Met RainBloxx van ACO EasyGarden kunt u zowel hoog en eenvoudig infiltreren onder het terras als diep infiltreren ten behoeve van bomen en heesters in je border.

Hoog infiltreren onder het terras

  • Ter plaatse van het geplande terras een voldoende diep gat uitgraven.
  • RainBloxx (120x100x6cm) uitleggen op ongeroerde grond in het hele cunet, daartussen drainageslang voor watertransport.
  • 20cm ophoogzand aanbrengen (25cm bij oprit) en met trilplaat verdichten.
  • Drainageslang aansluiten op goot, goot plaatsen en bestrating aanbrengen.

Door dubbel of drie dubbel te plaatsen kan ook het woningdak effectief afgekoppeld worden.

ACO RainBloxx

ACO RainBloxx
inhoud 30 liter

Omschrijvinglengte
mm
breedte
mm
hoogte
mm
kg/
stuk
art. nr.
ACO RainBloxx1200500604,319025
aansluitelement* goot op RainBloxx    19027

* Dit aansluitelement zorgt ervoor dat zand en vuil worden afgevangen.
   Hierdoor blijft het systeem schoon en bent u verzekerd van een goede werking.
   Exclusief drainagebuis.