ACO Easygarden

Infiltreren van waterplassen in de tuin

 Infiltratie langs het terras met infiltratiebuffer

 Infiltratie van regenwater direct onder het terras

 Infiltratie in een brede opvanggoot langs aanbouw of veranda

 Infiltratie dmv halfverharding

 Infiltratie op de zuidzijde van de woning

 Infiltratie langs bomen

 Infiltratie langs beukenhagen

 Infiltratie in een WADI

 Infiltratie langs het terras met infiltratiebuffer

 Extra water voor verhoogde plantenbakken

 Infiltratievoorziening met ontlastpunt