ACO Easygarden

InfiltrationLine
ACO Watermanagement voor uw tuin.

ACO Infiltration Line is het beste product om het regenwater vast te houden en het vervolgens geleidelijk te infiltreren!

Voordelen van Infiltration Line:

  • Geen wateroverlast meer, comfortabele en veilige toepassing.
  • Is bijzonder compact, laag gewicht en eenvoudig te installeren.
  • Door maximaal infiltratieoppervlak is minder bergingsvolume nodig en dus ook minder graafwerk.
  • Minimale inbouwdiepte, maximale infiltratiecapaciteit.
  • Breed toepasbaar, in border, onder gazon, terras of oprit.


Tabel: Grondslag /afkoppeloppervlak / benodigde modules en zandvanger aantal

Niet ieder grondtype infiltreert evengoed, niet ieder af te koppelen oppervlak is even groot of even schoon. In de tabel hiernaast is een indicatie gegeven voor hoeveel Infiltration Line modules er nodig zijn bij vier verschillende grondsoorten* waarbij is uitgegaan van een intensieve regenbui van 90L/s.ha.(32mm/h). Voorbeeld 100m2 en intensieve regenbui: Voor zand (fijn) is één rij met tien gekoppelde Infiltration Line modules voldoende. Het aantal zandvangers (1 per rij gekoppelde modules) is ook afhankelijk van het soort (vervuiling) aangesloten oppervlak.

  • het infiltratievermogen van grondsoorten, k-waarde genoemd wordt uitgedrukt in meter/dag. In de tabel zijn gemiddelde waarden per bodemgesteldheid genomen. k-waarden van uw perceel zijn mogelijk bekend of zijn op te vragen als er een geohydrologisch onderzoek is uitgevoerd. ACO kan indien gewenst een gerichte berekening uitvoeren.

ACO Infiltrationline

Aansluiting 110 mm, inhoud 120 liter

Omschrijvinglengte
mm
breedte
mm
hoogte
mm
kg/
stuk
art. nr.
InfiltrationLine Unit 1000200600910943
InfiltrationLine Zandvanger 18 l   810973-1

Advies: 1 zandvanger per streng Infiltrationline units tot 150 m2 afkoppelen per streng