ACO Easygarden

Infiltratie
Bewust omgaan met regenwater

Het opvangen van regenwater kan d.m.v. infiltratiesystemen op een milieubewuste manier. Deze systemen worden ingebouwd in de grond en vormen daar een ruimte waarin grote hoeveelheden regenwater kunnen worden opgevangen. Het water wordt langzaam weer afgegeven aan de omgeving. Gevolg: minder waterplassen bovengronds en een gezonde waterbalans en bodemstructuur het hele jaar door! 

ACO EasyGarden biedt, afhankelijk van de situatie, verschillende mogelijkheden voor infiltratie. Met de InfiltrationLine kan eenvoudig een grote waterbuffer gemaakt worden. Meerdere elementen achter elkaar kunnen tot één groter systeem gecombineerd worden. Een zandvanger houdt het systeem schoon. Soms is vanwege een hoge grondwaterstand de toepassing van de InfiltrationLine minder effectief. Het kan ook voorkomen dat diep graven, i.v.m. beperkte bereikbaarheid van de locatie voor graafmachines, niet mogelijk is. In die gevallen kan ook worden gekozen voor infiltratieplaten. Deze kunnen relatief ondiep worden ingebouwd*. Hiervoor is dan wel een groter oppervlak nodig.