ACO Easygarden

Infiltratie
100% profiteren van een klimaatbestendige tuin

Het klimaat verandert en de effecten van klimaatverandering zijn overal waarneembaar. Er vallen hevige regenbuien die hinder, wateroverlast en schade veroorzaken. Daarnaast hebben we ook te maken met perioden van hitte en droogte. In dorpen en steden zijn de gevolgen van de klimaatverandering voelbaar, het zogeten Urban Heat Island effect. Op warme dagen is daar enkele graden warmer dan in het landelijk gebied.

Met infiltratiesystemen heeft u de klimaatbestendige oplossing. Infiltratiesystemen worden ingebouwd in de grond en vormen daar een ruimte waarin grote hoeveelheden regenwater kunnen worden opgevangen. Het water wordt langzaam weer afgegeven aan de omgeving. Gevolg: minder wateroverlast, minder waterplassen bovengronds en een gezonde waterbalans en bodemstructuur het hele jaar door!